Documente necesare solicitantilor de lemn de foc

Anunturi, Fond Forestier, Solicitari lemne de foc

Solicitantii de lemn de foc trebuie sa depuna la sediul Ocolului silvic al Orasului Rasnov RA, situat in Rasnov, str. Republicii, nr 13, urmatoarele documente:

  • Cerere tip (se va folosi tipizatul atasat prezentei instiintari);
  • copie Carte de identitate/Buletin;
  • copii documente care sa dovedeasca calitatea de proprietar: extras de Carte funciara nu mai vechi de 30 de zile sau copie Chitanta fiscala eliberata de Primaria Rasnov/alt document similar din care sa reiasa ca s-a platit impozitul la bugetul local aferent anului in care se depune solicitarea pentru respectivul imobil;
  • contract de inchiriere (daca e cazul).

Mai multe informatii la telefon: 0268231281.

Cerere lemne