Achizitii servicii pentru Fondul Forestier administrat

Anunturi

Ocolul silvic al orasului Rasnov RA administreaza 6369,20 ha padure si 507,90 ha pasuni impadurite. Pentru continuitatea padurii pe suprafetele administrate sunt necesare anual  lucrari silvice.

În programul anual şi cel aferent campaniei de primăvară al  lucrărilor de regenerare a pădurilor pe anul 2019, Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A., își propune efectuarea de lucrări de împăduriri pe o suprafață de 10 ha și de completare a puieților lipsă la lucrările de împădurire din anii anteriori pe o suprafață de 6,98 ha.

Aceste lucrări urmează a fi executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind compozițiile, schemele și tehnologiile de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate (N.T. 1/2000 aprobate prin O.M. 1648/2000) și normelor de timp și producție unificate pentru lucrări din silvicultură.

   Tarifele orare  pentru muncitori necalificați și calificați care execută lucrări silvice și de exploatari forestiere  –  produse secundare, pornesc de la 12.43 lei pe ora si se majoreaza cu 0.2% pentru conditii de lucru si cu 1.5% pe grile de salarizare.

 1. MUNCITORI NECALIFICAȚI

Pentru lucrări  în conditii:   a) obișnuite            – 12,43

 1. b) grele             – 12,45
 2. c) foarte grele – 12,48
 3. MUNCITORI CALIFICAȚI

Grila de salarizare nr.      I         – 12,67

II           – 12,86

III           – 13,05

IV – 13,25

V          – 13,44

VI         – 13,65

VII       – 13,85

VIII        – 14,06

 

   Tarifele  orare  pentru muncitori necalificați și calificați care execută lucrări de exploatari forestiere  – produse  principale, accidentale si  igiena, se majoreaza cu 13 lei pe ora, plecand de la tarifele pentru lucrari silvice si exploatari forestiere produse secundare.

 

 1. PENTRU MUNCITORI CALIFICAȚI SI NECALIFICAȚI:
 • Obisnuite – 25,43 lei/ora
 • Grele – 25.45 lei/ora
 • Foarte grele – 25.48 lei/ora

 

 • I – 25.67 lei/ora
 • II – 25.86 lei/ora
 • III – 26.05 lei/ora
 • IV –  25 lei/ora
 • V – 26.44 lei/ora
 • VI – 26.65 lei/ora
 • VII – 26.85 lei/ora
 • VIII – 27.06 lei/ora

–  Cheltuieli indirecte:  9%    ( uzual intre 5% si 15%);

–   Profit:  6%     (uzual intre 3% si 7%);

–  CAM:   2.25%

 

Aceste lucrari se fac in baza Antemasuratoarei si a Devizului estimativ elaborat de Compartimentul Cultura al Ocolului Silvic al Orasului Rasnov RA:

 

DEVIZ
ÎMPĂDURIRI și COMPLETĂRI – REVIZUIRI 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.1.III.b Curatirea terenului in vederea impaduririi – amestec de specii ierboase si lemnoase, conditii mijlocii ar 1000.00
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 8.49
3 C.23.I.a.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 0-10%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.35
4 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 7.20
5 C.23.I.c.3 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 250(201-300) m mii buc. 50.00
6 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 27.35
7 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 50.65
8 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 34.25
9 C.70.I.a.1 Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi – conditii usoare, executa vetrele mii buc. 50.00
10 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 34.90
11 C.46.a Revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe – pana la 10 puieti revizuiti / ha ar 60.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

Lucrările de protectie a pădurilor necesare in anul 2019 sunt stabilite conform ordinului 454/2003 emis de MAPAM și au două componenete:

 1. Prima componentă se referă la lucrări de monitorizare a stării de sănătate a arboretelor și sunt prevăzute următoarele lucrări:
 • efectuarea sondajelor pentru depistarea larvelor din fam. Melolontha sp.; și instalarea panoutilor cu clei ;
 • Instalarea panourilor ciu clei și culegerea fluturilor de Lymantria monacha conform prevederilor ord. 454/2003) din cele 44 puncte de monitorizare a fluturelui.

 

 1. A doua componentă cuprinde lucrări de combatere a dăunătorilor care deja produc pagube și anume:
 • Instalare de curse pentru ipide, colectarea și numărarea gândacilor capturați, inlocuire feromonilor;
 • confecționarea de scoarte cursă pentru Hylobius abietis,amplasarea scoarțelor, culegerea gandacilor, numărarea lor si inlocuire periodică a scoarțelor.

 

Toate lucrările descrise mai sus au fost prevăzute si trebuiesc executate respectând prevederile ord 454/2003.

Deviz estimativ  lucrărilor de protecţie a pădurilor ce se vor executa în anul 2019
UAT PREDEAL
         
SPECIFICAŢIA U.M. Cantitate Valoare manoperă Valoarea substanţelor şi materialelor TOTAL
lei/UM lei lei/UM lei lei
cap. A PEPINIERE
I. COMBATEREA INSECTELOR
Executarea sondajelor pentru stabilirea gradului de infestare cu cărăbuş                                   – săparea sondajului E.18.I.a mc 0 26.6325 0 0 0.00 0.00
deplasarea de la un sondaj la al E.18.II.1 sondaj 0 0.9275 0 0 0.00 0.00
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
II. PARAZIŢI VEGETALI – SOLARII – FUSARIUM
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0.00 0 0 0.00
Tratament plante – Actara 25wg kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL Cap. A       0.00   0.00 0.00
cap. B RĂCHITĂRII
NU ESTE CAZUL
cap. C -ARBORETE
I. DEPISTAREA ŞI COMBATEREA IPIDELOR ÎN ARBORETE DE RĂŞINOASE
Doborât arbori cursă  –  E19.I.b buc. 0 56.58 0.00 0 0 0.00
Cojit arbori cursă – E19.II.b buc. 0 66.10 0.00 0 0 0.00
Nade Atratyp buc. 12 0 0
Curse tip Theyson buc. 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Curse tip ‘’barieră’’ buc. 0 0 0 0.00 0.00 0.00
II. DEPISTAREA LYMANTRIA MONACHA
      Fixarea panourilor- E.31.I.b buc. 3 0 0
Verificarea Panourilor – E.31.II buc. 3 0 0
Nade feromonale Atralymon buc. 3 0 0
Clei pentru panouri kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Panouri cu adeziv buc. 3 0 0
III. DEPISTAREA HYLOBIUS ABIETIS si HYLASTES SP.
Combaterea insectei Hylobius în plantaţii prin coji cursa – E.20 mii buc. 0.26 0.00 0.00 0.00
Recoltarea cojilor din parchete exploatate cu panta până la 20% – E.28.c.1 mii buc. 0.26 0.00 0.00 0.00
Strângerea și legarea cojilor-cursă panta până la 20% E.28.d.1 mii buc. 0.26 0.00 0.00 0.00
TOTAL cap. C              
Cap. D – MINIM SANITAR
Îmbăierea rădăcinilor puieţilor înainte de plantat – E.10.d (imbăiere cu Actara25WG) mii buc. 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL cap. D       0.00   0.00 0.00
TOTAL A+B+C+D       0.00   0.00 0.00
CAM 2.25% 0.00      
TOTAL 1 0.00      
Cheltuieli indirecte  9 % 0.00      
TOTAL 2 0.00      
Cotă profit 6 % 0.00      
Rotunjiri       0.52      
Transport 0.00      
TOTAL DEVIZ        

 

Deviz estimativ   lucrărilor de protecţie a pădurilor ce se vor executa în anul 2019
UAT RÂŞNOV
         
SPECIFICAŢIA U.M. Cantitate Valoare manoperă Valoarea substanţelor şi materialelor TOTAL
lei/UM lei lei/UM lei lei
cap. A PEPINIERE
I. COMBATEREA INSECTELOR
Executarea sondajelor pentru stabilirea gradului de infestare cu cărăbuş                                   – săparea sondajului E.18.I.a mc 6 0 0.00
deplasarea de la un sondaj la al E.18.II.1 sondaj 6 0 0.00
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
II. PARAZIŢI VEGETALI – SOLARII – FUSARIUM
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0.00 0 0 0.00
Tratament plante – Actara 25wg kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL Cap. A              
cap. B RĂCHITĂRII
NU ESTE CAZUL
cap. C -ARBORETE
I. DEPISTAREA ŞI COMBATEREA IPIDELOR ÎN ARBORETE DE RĂŞINOASE
Doborât arbori cursă  –  E19.I.b buc. 10 0 0
Cojit arbori cursă – E19.II.b buc. 10 0 0
Nade Atratyp,Atracalc buc. 57 0 0
Curse tip Theyson buc. 0 0 0
Curse tip ‘’barieră’’ buc. 0 0 0
II. DEPISTAREA LYMANTRIA MONACHA
      Fixarea panourilor- E.31.I.b buc. 41 0 0
Verificarea Panourilor – E.31.II buc. 1230 0 0
Nade feromonale Atralymon buc. 41 0 0
Clei pentru panouri kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Panouri cu adeziv buc. 41 0 0
III. DEPISTAREA HYLOBIUS ABIETIS si HYLASTES SP.
Combaterea insectei Hylobius în plantaţii prin coji cursa – E.20 mii buc. 4.992 0.00 0.00
Recoltarea cojilor din parchete exploatate cu panta până la 20% – E.28.c.1 mii buc. 4.992 0.00 0.00
Strângerea și legarea cojilor-cursă panta până la 20% E.28.d.1 mii buc. 4.992 0.00
TOTAL cap. C              
Cap. D – MINIM SANITAR
Îmbăierea rădăcinilor puieţilor înainte de plantat – E.10.d (imbăiere cu Actara25WG) mii buc. 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL cap. D       0.00   0.00 0.00
TOTAL A+B+C+D       0.00   0.00 0.00
CAM 2.25% 0.00      
TOTAL 1 0.00      
Cheltuieli indirecte  9 % 0.00      
TOTAL 2 0.00      
Cotă profit 6 % 0.00      
Rotunjiri            
Transport 0.00      
TOTAL DEVIZ 0.00      

 

 

 

 

 

 

DEVIZ
ÎMPĂDURIRI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.1.III.b Curatirea terenului in vederea impaduririi – amestec de specii ierboase si lemnoase, conditii mijlocii ar 1000.00
2 C.23.I.c.3 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 250(201-300) m mii buc. 50.00
3 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 5.00
4 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 33.60
5 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 16.40
6 C.70.I.b Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi – conditii mijlocii, executa vetrele mii buc. 50.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 6.80
2 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 11.90
3 C.23.I.a.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 0-10%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.35
4 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 1.90
5 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 12.00
6 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 7.05
7 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 19.05
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ
DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Dino
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.10
2 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 0.10
3 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 0.10
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al T.C. 2017 Peștera
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc.
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m
3 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc.
4 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc.
5 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc.
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al Bisericii Evanghelice C.A. Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.30
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 0.03
3 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 0.30
4 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 0.30
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Predeal
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 11.90
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 1.19
3 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 3.55
4 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 8.35
5 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 11.90
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.II.a.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii usoare, 4501-5500 puieti/ha ar 1000.00
2 C.58.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 1000.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI NATURALE 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 1500.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 3010.00
2 C.58.II.a.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii usoare, 4501-5500 puieti/ha ar 1700.00
3 C.58.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 1350.00
4 C.58.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii usoare ar 1350.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al u.a. 124C
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 284.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al u.a. 124D
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 268.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Dino
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 36.00
2 C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii usoare ar 36.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al T.C. 2017 Peștera
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 476.40
2 C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii usoare ar 476.40
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Predeal
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 1585.20
2 C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii usoare ar 1585.20
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al Bisericii Evanghelice C.A. Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 60.00
2 C.58.II.a.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii usoare, 4501-5500 puieti/ha ar 60.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI NATURALE – VECHI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 3040.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
REVIZUIRI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.46.a Revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe – pana la 10 puieti revizuiti / ha ar 60.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
SEMĂNĂTURĂ BRAD anul III – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.28.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila I ar 2.00
2 B.28.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila II ar 2.00
3 B.28.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila III ar 2.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
SEMĂNĂTURĂ BRAD anul I – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.14.b Pregatirea manuala a solului pentru semanat si repicat in teren desfundat – conditii mijlocii ar 1.50
2 B.15.b Executarea straturilor – textura mijlocie ar 1.50
3 B.17.C.2 Semanarea manuala a semintelor de rasinoase – rigole executate cu sfoara(sarma) si sapaliga la 20 cm ar 1.50
4 B.27.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie – imburuienire mijloci, prasila I ar 1.50
5 B.27.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie – imburuienire mijlocie, prasila II ar 1.50
6 B.27.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie – imburuienire mijlocie, prasila III ar 1.50
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
SEMĂNĂTURĂ GORUN – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.47.d.1 Scos manual puieti de talie mica – cvercinee, varsta 1 an, conditii usoare mii buc. 2.40
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
REPICAJ MOLID anul II – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.28.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila I ar 2.50
2 B.28.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila II ar 2.50
3 B.28.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila III ar 2.50
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
UMBRARE – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.39.d.2 Asezarea umbrarelor – rulouri din PVC fixate pe lanteti legati de tarusi ar 6.00
2 B.40.d.2 Ridicarea umbrarelor – rulouri din PVC ar 6.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
LUCRĂRI – PEPINIERA Valea Popii 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.10.I.b.2 Desfundarea manuala a solului, la o cazma(20-30 cm adancime) in teren lucrat anterior – textura mijlocie ar 15.00
2 B.28.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila I ar 5.00
3 B.28.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila II ar 5.00
4 B.28.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila III ar 5.00
5 B.47.c.2 Scos manual puieti de talie mica – alte rasinoase repicate, varsta 2-3 ani, conditii mijlocii mii buc. 14.50
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
LUCRĂRI – SOLAR Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.66.I.a Plivitul culturilor din solarii – plivit I, imburuienare slaba ar 0.46
2 B.66.II.a Plivitul culturilor din solarii – plivit II, imburuienare slaba ar 0.46
3 B.66.III.a Plivitul culturilor din solarii – plivit III si urmatoarele, imburuienare slaba ar 0.46
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

Ocolul silvic al orasului Rasnov RA administreaza 6369,20 ha padure si 507,90 ha pasuni impadurite. Pentru continuitatea padurii pe suprafetele administrate sunt necesare anual  lucrari silvice.

În programul anual şi cel aferent campaniei de primăvară al  lucrărilor de regenerare a pădurilor pe anul 2019, Ocolul Silvic al Orașului Râșnov R.A., își propune efectuarea de lucrări de împăduriri pe o suprafață de 10 ha și de completare a puieților lipsă la lucrările de împădurire din anii anteriori pe o suprafață de 6,98 ha.

Aceste lucrări urmează a fi executate în conformitate cu prevederile normelor tehnice privind compozițiile, schemele și tehnologiile de regenerare a pădurilor și de împădurire a terenurilor degradate (N.T. 1/2000 aprobate prin O.M. 1648/2000) și normelor de timp și producție unificate pentru lucrări din silvicultură.

   Tarifele orare  pentru muncitori necalificați și calificați care execută lucrări silvice și de exploatari forestiere  –  produse secundare, pornesc de la 12.43 lei pe ora si se majoreaza cu 0.2% pentru conditii de lucru si cu 1.5% pe grile de salarizare.

 1. MUNCITORI NECALIFICAȚI

Pentru lucrări  în conditii:   a) obișnuite            – 12,43

 1. b) grele             – 12,45
 2. c) foarte grele – 12,48
 3. MUNCITORI CALIFICAȚI

Grila de salarizare nr.      I         – 12,67

II           – 12,86

III           – 13,05

IV – 13,25

V          – 13,44

VI         – 13,65

VII       – 13,85

VIII        – 14,06

 

   Tarifele  orare  pentru muncitori necalificați și calificați care execută lucrări de exploatari forestiere  – produse  principale, accidentale si  igiena, se majoreaza cu 13 lei pe ora, plecand de la tarifele pentru lucrari silvice si exploatari forestiere produse secundare.

 

 1. PENTRU MUNCITORI CALIFICAȚI SI NECALIFICAȚI:
 • Obisnuite – 25,43 lei/ora
 • Grele – 25.45 lei/ora
 • Foarte grele – 25.48 lei/ora

 

 • I – 25.67 lei/ora
 • II – 25.86 lei/ora
 • III – 26.05 lei/ora
 • IV –  25 lei/ora
 • V – 26.44 lei/ora
 • VI – 26.65 lei/ora
 • VII – 26.85 lei/ora
 • VIII – 27.06 lei/ora

–  Cheltuieli indirecte:  9%    ( uzual intre 5% si 15%);

–   Profit:  6%     (uzual intre 3% si 7%);

–  CAM:   2.25%

 

Aceste lucrari se fac in baza Antemasuratoarei si a Devizului estimativ elaborat de Compartimentul Cultura al Ocolului Silvic al Orasului Rasnov RA:

 

DEVIZ
ÎMPĂDURIRI și COMPLETĂRI – REVIZUIRI 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.1.III.b Curatirea terenului in vederea impaduririi – amestec de specii ierboase si lemnoase, conditii mijlocii ar 1000.00
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 8.49
3 C.23.I.a.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 0-10%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.35
4 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 7.20
5 C.23.I.c.3 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 250(201-300) m mii buc. 50.00
6 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 27.35
7 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 50.65
8 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 34.25
9 C.70.I.a.1 Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi – conditii usoare, executa vetrele mii buc. 50.00
10 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 34.90
11 C.46.a Revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe – pana la 10 puieti revizuiti / ha ar 60.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

Lucrările de protectie a pădurilor necesare in anul 2019 sunt stabilite conform ordinului 454/2003 emis de MAPAM și au două componenete:

 1. Prima componentă se referă la lucrări de monitorizare a stării de sănătate a arboretelor și sunt prevăzute următoarele lucrări:
 • efectuarea sondajelor pentru depistarea larvelor din fam. Melolontha sp.; și instalarea panoutilor cu clei ;
 • Instalarea panourilor ciu clei și culegerea fluturilor de Lymantria monacha conform prevederilor ord. 454/2003) din cele 44 puncte de monitorizare a fluturelui.

 

 1. A doua componentă cuprinde lucrări de combatere a dăunătorilor care deja produc pagube și anume:
 • Instalare de curse pentru ipide, colectarea și numărarea gândacilor capturați, inlocuire feromonilor;
 • confecționarea de scoarte cursă pentru Hylobius abietis,amplasarea scoarțelor, culegerea gandacilor, numărarea lor si inlocuire periodică a scoarțelor.

 

Toate lucrările descrise mai sus au fost prevăzute si trebuiesc executate respectând prevederile ord 454/2003.

Deviz estimativ  lucrărilor de protecţie a pădurilor ce se vor executa în anul 2019
UAT PREDEAL
         
SPECIFICAŢIA U.M. Cantitate Valoare manoperă Valoarea substanţelor şi materialelor TOTAL
lei/UM lei lei/UM lei lei
cap. A PEPINIERE
I. COMBATEREA INSECTELOR
Executarea sondajelor pentru stabilirea gradului de infestare cu cărăbuş                                   – săparea sondajului E.18.I.a mc 0 26.6325 0 0 0.00 0.00
deplasarea de la un sondaj la al E.18.II.1 sondaj 0 0.9275 0 0 0.00 0.00
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
II. PARAZIŢI VEGETALI – SOLARII – FUSARIUM
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0.00 0 0 0.00
Tratament plante – Actara 25wg kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL Cap. A       0.00   0.00 0.00
cap. B RĂCHITĂRII
NU ESTE CAZUL
cap. C -ARBORETE
I. DEPISTAREA ŞI COMBATEREA IPIDELOR ÎN ARBORETE DE RĂŞINOASE
Doborât arbori cursă  –  E19.I.b buc. 0 56.58 0.00 0 0 0.00
Cojit arbori cursă – E19.II.b buc. 0 66.10 0.00 0 0 0.00
Nade Atratyp buc. 12 0 0
Curse tip Theyson buc. 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Curse tip ‘’barieră’’ buc. 0 0 0 0.00 0.00 0.00
II. DEPISTAREA LYMANTRIA MONACHA
      Fixarea panourilor- E.31.I.b buc. 3 0 0
Verificarea Panourilor – E.31.II buc. 3 0 0
Nade feromonale Atralymon buc. 3 0 0
Clei pentru panouri kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Panouri cu adeziv buc. 3 0 0
III. DEPISTAREA HYLOBIUS ABIETIS si HYLASTES SP.
Combaterea insectei Hylobius în plantaţii prin coji cursa – E.20 mii buc. 0.26 0.00 0.00 0.00
Recoltarea cojilor din parchete exploatate cu panta până la 20% – E.28.c.1 mii buc. 0.26 0.00 0.00 0.00
Strângerea și legarea cojilor-cursă panta până la 20% E.28.d.1 mii buc. 0.26 0.00 0.00 0.00
TOTAL cap. C              
Cap. D – MINIM SANITAR
Îmbăierea rădăcinilor puieţilor înainte de plantat – E.10.d (imbăiere cu Actara25WG) mii buc. 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL cap. D       0.00   0.00 0.00
TOTAL A+B+C+D       0.00   0.00 0.00
CAM 2.25% 0.00      
TOTAL 1 0.00      
Cheltuieli indirecte  9 % 0.00      
TOTAL 2 0.00      
Cotă profit 6 % 0.00      
Rotunjiri       0.52      
Transport 0.00      
TOTAL DEVIZ        

 

Deviz estimativ   lucrărilor de protecţie a pădurilor ce se vor executa în anul 2019
UAT RÂŞNOV
         
SPECIFICAŢIA U.M. Cantitate Valoare manoperă Valoarea substanţelor şi materialelor TOTAL
lei/UM lei lei/UM lei lei
cap. A PEPINIERE
I. COMBATEREA INSECTELOR
Executarea sondajelor pentru stabilirea gradului de infestare cu cărăbuş                                   – săparea sondajului E.18.I.a mc 6 0 0.00
deplasarea de la un sondaj la al E.18.II.1 sondaj 6 0 0.00
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0 0.00 0.00 0.00
II. PARAZIŢI VEGETALI – SOLARII – FUSARIUM
Stropirea manuală a culturilor cu substanţe chimice difuzate cu stropitoarea- E.9.I.b ar 0 0 0.00 0 0 0.00
Tratament plante – Actara 25wg kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
TOTAL Cap. A              
cap. B RĂCHITĂRII
NU ESTE CAZUL
cap. C -ARBORETE
I. DEPISTAREA ŞI COMBATEREA IPIDELOR ÎN ARBORETE DE RĂŞINOASE
Doborât arbori cursă  –  E19.I.b buc. 10 0 0
Cojit arbori cursă – E19.II.b buc. 10 0 0
Nade Atratyp,Atracalc buc. 57 0 0
Curse tip Theyson buc. 0 0 0
Curse tip ‘’barieră’’ buc. 0 0 0
II. DEPISTAREA LYMANTRIA MONACHA
      Fixarea panourilor- E.31.I.b buc. 41 0 0
Verificarea Panourilor – E.31.II buc. 1230 0 0
Nade feromonale Atralymon buc. 41 0 0
Clei pentru panouri kg 0 0 0 0.00 0.00 0.00
Panouri cu adeziv buc. 41 0 0
III. DEPISTAREA HYLOBIUS ABIETIS si HYLASTES SP.
Combaterea insectei Hylobius în plantaţii prin coji cursa – E.20 mii buc. 4.992 0.00 0.00
Recoltarea cojilor din parchete exploatate cu panta până la 20% – E.28.c.1 mii buc. 4.992 0.00 0.00
Strângerea și legarea cojilor-cursă panta până la 20% E.28.d.1 mii buc. 4.992 0.00
TOTAL cap. C              
Cap. D – MINIM SANITAR
Îmbăierea rădăcinilor puieţilor înainte de plantat – E.10.d (imbăiere cu Actara25WG) mii buc. 0 0 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL cap. D       0.00   0.00 0.00
TOTAL A+B+C+D       0.00   0.00 0.00
CAM 2.25% 0.00      
TOTAL 1 0.00      
Cheltuieli indirecte  9 % 0.00      
TOTAL 2 0.00      
Cotă profit 6 % 0.00      
Rotunjiri            
Transport 0.00      
TOTAL DEVIZ 0.00      

 

 

 

 

 

 

DEVIZ
ÎMPĂDURIRI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.1.III.b Curatirea terenului in vederea impaduririi – amestec de specii ierboase si lemnoase, conditii mijlocii ar 1000.00
2 C.23.I.c.3 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 250(201-300) m mii buc. 50.00
3 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 5.00
4 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 33.60
5 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 16.40
6 C.70.I.a.1 Plantarea puietilor in vetre in teren nepregatit destinat reimpaduririi – conditii usoare, executa vetrele mii buc. 50.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 6.80
2 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 11.90
3 C.23.I.a.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 0-10%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.35
4 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 1.90
5 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 12.00
6 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 7.05
7 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 19.05
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ
DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Dino
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.10
2 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 0.10
3 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 0.10
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al T.C. 2017 Peștera
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc.
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m
3 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc.
4 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc.
5 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc.
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al Bisericii Evanghelice C.A. Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.b.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 11-20%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 0.30
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 0.03
3 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 0.30
4 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 0.30
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
COMPLETĂRI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Predeal
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.23.I.c.8 Transportul puietilor prin purtare directa – talie mica, panta 21-30%, distanta 1000(901-1100) m mii buc. 11.90
2 C.20.I.b.1 Saparea santurilor pentru depozitarea puietilor – conditii mijlocii, adancime 25, latime 30 cm 10 m 1.19
3 C.24.I.a.1 Punerea puietilor la sant – rasinoase de 1-3 ani mii buc. 3.55
4 C.24.I.b.2 Punerea puietilor la sant – foioase de 1-2 ani mii buc. 8.35
5 C.73.I.b.2 Completarea puietilor lipsa la lucrarile de impadurire (plantatii sau semanaturi directe) – conditii mijlocii, gropi de 30x30x30 cm, 11-20% completari mii buc. 11.90
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.II.a.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii usoare, 4501-5500 puieti/ha ar 1000.00
2 C.58.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 1000.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI NATURALE 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 1500.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 3010.00
2 C.58.II.a.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii usoare, 4501-5500 puieti/ha ar 1700.00
3 C.58.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 1350.00
4 C.58.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii usoare ar 1350.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al u.a. 124C
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 284.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al u.a. 124D
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 268.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Dino
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 36.00
2 C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii usoare ar 36.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al T.C. 2017 Peștera
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 476.40
2 C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii usoare ar 476.40
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al T.C. Predeal
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.57.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 1585.20
2 C.57.I.a Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase pe toata suprafata – conditii usoare ar 1585.20
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI ARTIFICIALE – PLANTAȚII VECHI 2019 – din fondul de conservare al Bisericii Evanghelice C.A. Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.II.b.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii mijlocii, 4501-5500 puieti/ha ar 60.00
2 C.58.II.a.4 Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase in jurul puietilor – conditii usoare, 4501-5500 puieti/ha ar 60.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
DESCOPLEȘIRI REGENERĂRI NATURALE – VECHI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.58.I.b Descoplesirea speciilor forestiere de specii ierboase si specii lemnoase pe toata suprafata – conditii mijlocii ar 3040.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
REVIZUIRI 2019 – din fondul de conservare al orașului Râșnov
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 C.46.a Revizuirea plantatiilor si semanaturilor directe – pana la 10 puieti revizuiti / ha ar 60.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
SEMĂNĂTURĂ BRAD anul III – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.28.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila I ar 2.00
2 B.28.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila II ar 2.00
3 B.28.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila III ar 2.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
SEMĂNĂTURĂ BRAD anul I – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.14.b Pregatirea manuala a solului pentru semanat si repicat in teren desfundat – conditii mijlocii ar 1.50
2 B.15.b Executarea straturilor – textura mijlocie ar 1.50
3 B.17.C.2 Semanarea manuala a semintelor de rasinoase – rigole executate cu sfoara(sarma) si sapaliga la 20 cm ar 1.50
4 B.27.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie – imburuienire mijloci, prasila I ar 1.50
5 B.27.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie – imburuienire mijlocie, prasila II ar 1.50
6 B.27.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in primul an de vegetatie – imburuienire mijlocie, prasila III ar 1.50
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
SEMĂNĂTURĂ GORUN – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.47.d.1 Scos manual puieti de talie mica – cvercinee, varsta 1 an, conditii usoare mii buc. 2.40
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
REPICAJ MOLID anul II – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.28.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila I ar 2.50
2 B.28.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila II ar 2.50
3 B.28.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila III ar 2.50
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
UMBRARE – PEPINIERA Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.39.d.2 Asezarea umbrarelor – rulouri din PVC fixate pe lanteti legati de tarusi ar 6.00
2 B.40.d.2 Ridicarea umbrarelor – rulouri din PVC ar 6.00
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
LUCRĂRI – PEPINIERA Valea Popii 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.10.I.b.2 Desfundarea manuala a solului, la o cazma(20-30 cm adancime) in teren lucrat anterior – textura mijlocie ar 15.00
2 B.28.I.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila I ar 5.00
3 B.28.II.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila II ar 5.00
4 B.28.III.b Plivit manual si prasit cu sapa sau sapaliga culturi de rasinoase in varsta de peste 1 an – imburuienire mijlocie, prasila III ar 5.00
5 B.47.c.2 Scos manual puieti de talie mica – alte rasinoase repicate, varsta 2-3 ani, conditii mijlocii mii buc. 14.50
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ

 

DEVIZ
LUCRĂRI – SOLAR Valea Lungă 2019
Nr. Crt. Simbol articol Denumire articol U.M. Cantităţi Preţ unitar Valoare
1 B.66.I.a Plivitul culturilor din solarii – plivit I, imburuienare slaba ar 0.46
2 B.66.II.a Plivitul culturilor din solarii – plivit II, imburuienare slaba ar 0.46
3 B.66.III.a Plivitul culturilor din solarii – plivit III si urmatoarele, imburuienare slaba ar 0.46
TOTAL I
CAM 2.25%
TOTAL II
Cheltuieli INDIRECTE 9%
TOTAL III
PROFIT 6%
TOTAL GENERAL DEVIZ