Sezon vânătoare

Vânătoare/Turism

FAUNA SĂLBATICĂ
de interes vânătoresc la care vânarea este permisă, perioadele
de vânare şi cuantumul despăgubirilor în cazul unor fapte ilicite

 

 

Nr. Crt. Denumirea speciei Perioada de vanare Valoarea de  EURO) pentru despagubire (in    perioada
Admisa Interzisa
  1. A. MANIFERE
1 Bizamul (Ondatra zibethica) 1 septembrie – 15 aprilie 80 160
2 Capra neagra (Rupicapra rupicapra) – ex. de trofeu 15 octombrie – 15 decembrie 8.000 16000
3 Capra neagra (Rupicapra rupicapra) – ex. de selectie 1 septembrie – 15 decembrie 8.000 16000
4 Capriorul (Capreolus capreolus) – mascul 15 mai – 15 octombrie 2.500 5000
5 Capriorul (Capreolus capreolus) – femela 1 septembrie – 15 februarie 2.000 4000
6 Cerbul comun (Cervus elaphus) – mascul de trofeu 10 septembrie -15 noiembrie 6000 12000
7 Cerbul comun (Cervus elaphus) – mascul de selectie 1 septembrie – 15 decembrie 6000 12000
8 Cerbul comun (Cervus elaphus) – femela si vitel 1 septembrie – 15 februarie 4000 8000
9 Cerbul lopatar (Dama dama) – mascul de trofeu 10 octombrie – 1 decembrie 3000 6000
10 Cerbul lopatar (Dama dama) – mascul de selectie 1 septembrie – 15 decembrie 3000 6000
11 Cerbul lopatar (Dama dama) – femela si vitel 1 septembrie – 15 decembrie 2000 4000
12 Cainele enot (Nyctereutes prociynoides) 15 septembrie – 31 martie 60 120
13 Dihorul comun (Putorius sp.) 15 septembrie – 31 martie 30 60
14 Hermelina (Mustela erminea) 15 septembrie – 31 martie 30 60
15 Iepurele de camp (Lepus europaeus) 1 noiembrie – 31 ianuarie 150 300
16 Iepurele de vizuina (Oryctolagus |cuniculus) 1 noiembrie – 31 ianuarie 100 400
17 Jderul (Martes sp.) 15 septembrie – 31 martie 200 400
18 Marmota (Marmota marmota) 15 septembrie – 31 octombrie 300 600
19 Mistretul (Sus scrofa) 1 august – 15 februarie 1.000 2000
20 Muflonul (Ovis aries musimon) 15 septembrie – 15 decembrie 4000 8000
21 Nevastuica (Mustela nivalis) 15 septembrie – 31 martie 100 200
22 Sacalul (Canis aureus) 1 iulie – 31 martie 80 160
23 Viezurele (Meles meles) 1 august – 31 martie 100 200
24 Vulpea (Vulpes vulpes) Tot anul 50
  1. B. PASARI
25 Becatina comuna (Gallinago gallinago) 15 septembrie – 28 februarie 55 135
26 Cioara griva (Corvus corone cornix) Tot anul 10
27 Cioara de semanatura (Cornus  frugilegus) 15 august – 15 martie 10 70
28 Cocosar (Turdus pilaris) 1 septembrie – 28 februarie 27 75
29 Cocosul de munte (Tetrao urogallus) 15 aprilie – 14 mai 1.350 2.700
30 Cormoranul mare (Phalacrocorax carbo) 1 septembrie – 28 februarie 80 270
31 Cotofana (Pica pica) Tot anul 10
32 Fazanul (Phasianus colchicus) 1 octombrie – 15 martie 35 70
33 Ferestrasul mare (Mergus merganser) 1 septembrie – 28 februarie 135 400
34 Gaita (Garrulus glandarius) 1 septembrie – 28 februarie 27 135
35 Gainusa de balta (Gallinula chloropus) 1 septembrie – 28 februarie 27 50
36 Gasca de vara (Anser anser            rubrirostris) 1 septembrie – 28 februarie 55 275
37 Garlita mare (Anser albifrons) 1 septembrie – 28 februarie 55 275
38 Graurul (Sturnus vulgaris) 1 septembrie – 28 februarie 15 55
39 Gugustiucul (Streptopelia decaocto) 1 septembrie – 28 februarie 27 80
40 Lisita (Fulica atra) 1 septembrie – 28 februarie 27 110
41 Porumbelul gulerat (Columba palumbus) 1 septembrie – 28 februarie 27 80
42 Porumbelul de scorbura (Columba oenas) 1 septembrie – 28 februarie 55 140
43 Potarnichea (Perdix perdix) 15 septembrie – 31 decembrie 55 220
44 Prepelita (Coturnix coturnix) 15 august – 31 decembrie 27 80
45 Rata mare (Anas platyrhynchos) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
46 Rata mica (Anas crecca) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
47 Rata fluieratoare (Anas penelope) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
48 Rata cu cap castaniu (Aythya ferina) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
49 Rata motata (Aythya fuligula) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
50 Rata sunatoare (Bucephala clangula) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
51 Rata lingurar (Anas clypeata) 1 septembrie – 28 februarie 55 110
Rata sulitar (Anas acuta) 1 septembrie – 28 februarie 65 130
52 Rata caraitoare (Anas querquedula) 1 septembrie – 28 februarie 65 130
53 Rata cu cap negru (Aythya marila) 1 septembrie – 28 februarie 65 130
54 Sitarul de padure (Scolopax rusticola) 15 septembrie – 15 aprilie 55 110
55 Sitarul de mal (Limosa limosa) 1 septembrie – 28 februarie 25 30
56 Stancuta (Corvus monedula) 15 iulie – 15 martie 27 75
57 Sturzul de vasc (Turdus viscivorus) 1 septembrie – 28 februarie 27 75
58 Sturzul cantator (Turdus philomelos) 1 septembrie – 28 februarie 27 75
59 Sturzul viilor (Turdus iliacus) 1 septembrie – 28 februarie 27 75
60 Turturica (Streptopelia turtur) 1 septembrie – 28 februarie 27 75

 

 

Tags: