Fond forestier

Fond Forestier

Ocolul silvic al orasului Rasnov RA a fost infiintat prin HOTARAREA Consiliului Local al orasului Rasnov nr. 11/15.07.2004 modificata prin HOTARAREA nr. 29/31.08.2004 pentru a administra fondul forestier proprietate privata a orasului Rasnov . De asemenea sunt administrate prin intermediul ocolului silvic si pasunile impadurite. Ocolul silvic isi desfasoara activitatea in concordanta cu REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE  aprobat de Consiliul Local al orasului Rasnov prin HOTARAREA nr. 89/21.04.2011.

Suprafata administrata este de 6369,20 ha padure si 507,90 ha pasuni impadurite.

Ocolul silvic al orasului Rasnov RA este organizat in doua districte cu cinci , respectiv patru cantoane silvice.

Limitele naturale ale ocolului sunt :

  • La nord: culmea Spinarea Lunga , dealul Plesite;
  • La est: culmea Postavarului , Poiana Trei Fetite , culmea Spinarea Calului;
  • La sud: culmea Predealului , zona Fraga ce se prelungeste spre Muntii Bucegi  prin Culmea Baiului , varful Capatana Porcului;
  • La vest: trupurile Panicer, Prafaru si Tinoasa.

Datorita faptului ca ocolul administreaza fondul forestier intre  altitudinile 650 m – 1650 m , in compozitia arboretului apare o etajare a speciilor forestiere. La altitudinile mai mici gasim arborete avand in compozitie preponderent foioase (fag) iar o data cu cresterea altitudinii compozitia arboretelor se schimba in preponderent rasinoase.

Structura pe specii din suprafata  fondului forestier este urmatoarea:

  • Fa : 47%;
  • Mo: 24%;
  • Br : 19%;
  • Alte specii : 10%

Posibilitatea anuala de masa lemnoasa data de amenajament este de 24744 mc din care 19302 mc de produse principale, 2845mc de produse secundare (rarituri) si 2597 mc de igiena.

Pe suprafata administrata sunt 1572 ha situate in Parcul Natural Bucegi .

Telurile gospodaririi durabile a fondului forestier sunt obtinerea unui arboret cu inalta valoare productive, urmarind pastrarea specie fundamentala de baza in vederea crearii unui ecosistem sanatos si viabil.

Tags: